Žárové zinkování

Pro zákazníky zajišťujeme subdodavatelsky zinkování materiálu. Materiál musí být připraven dle pokynů zinkovny.
Zdůrazňujeme z tohoto dokumentu, že přijatý materiál musí mít náležitě dimenzované vtokové, drenážní a odvzdušňovací otvory. V případě nutnosti dodatečné úpravy materiálu jsme nuceni účtovat 20,- Kč bez DPH za vrtaný otvor.

Ceny bez DPH dle hmotnosti zakázky:

 

Hmotnost zakázky kg

Cena za zinkování Kč/kg bez DPH

1-10 kg  47,00 
11-50 kg  33,00 
51-100 kg  25,50 
101-300 kg  24,00 
301-600 kg  21,00 
601-1000 kg  20,50 
nad 1000 kg  individuální kalkulace 

 

 

 

 

 

 

 

V případě zinkování dílu delšího než 6m jsme nuceni účtovat příplatek ve výši 4,- Kč/kg bez DPH za dopravné do Velkého Meziříčí.
Info ohledně realizace na tel: 777 932 932