Žárové zinkování

Pro zákazníky zajišťujeme subdodavatelsky zinkování materiálu. Materiál musí být připraven dle pokynů zinkovny.
Zdůrazňujeme z tohoto dokumentu, že přijatý materiál musí mít náležitě dimenzované vtokové, drenážní a odvzdušňovací otvory. V případě nutnosti dodatečné úpravy materiálu jsme nuceni účtovat 20,- Kč bez DPH za vrtaný otvor.

Ceny bez DPH dle hmotnosti zakázky:

Hmotnost zakázky kg

Cena za zinkování Kč/kg bez DPH

1-10 kg 47,-
11-50 kg 33,-
51-100 kg 27,-
101-300 kg 25,-
301-1000 kg 23,50
nad 1001 kg individuální kalkulace

V případě zinkování dílu delšího než 6m jsme nuceni účtovat příplatek ve výši 4,- Kč/kg bez DPH za dopravné do Velkého Meziříčí.
Info ohledně realizace na tel: 777 932 932